Technika SK

Látky – pokračovanie 5

27. Opravný súčiniteľ kinetickej energie: udáva pomer kinetických energií toku s nerovnomerne rozdelenou rýchlosťou a toku s priemernou rýchlosťou: 28. Pri prúdení skutočnej kvapaliny v dôsledku odporov vznikajú hydraulické straty. Tieto odpory môžu byť...

Látky – pokračovanie 3

14. Prúdnica- je obálka okamžitých vektorov rýchlosti, je to krivka, v každom bode ktorej má vektor rýchlosti v danom časovom okamihu smer dotyčnice. Rovnica prúdnice: . Prúdová trubica- ak si predstavíme v priestore, v...

Látky – pokračovanie 2

11. Relatívny pokoj: ak kvapalina vzhľadom k nádobe, v ktorej sa nachádza, je v pokoji a samotná nádoba sa pohybuje vzhľadom k zemi. Translačné pohyby: – zvislým smerom: X=0,Y=0,Z=-g –> -(g+a)dz=0 –> à-vodorovným smerom:...

Látky – pokračovanie 1

5. Molekuly na povrchu kvapaliny majú prebytok potenciálnej energie voči molekulám v vnútri a táto pot. energia je úmerná ploche povrchu: . Súčiniteľ úmernosti je číselne rovný sile, pôsobiacej na jednotku dľžky v smere...

Schéma plôch

Výrobná plocha – volíme si Sv = 12 000 m2 Pov = 800 t Pov – plánovaný objem výroby Uvp – ukazovateľ vyťaženia plochy Sv = Pov / Uvp Uvp = Pov / Sv...

Látky

1. Látky môžu byť v troch stavoch: pevnom,kvapalnom a plynnom. Každý z týchto stavov je charakterizovaný špec. vlastnosťami: sily priťahovania, odpudzovania, ktoré pôsobia súčastne a závisia od vzdialenosti x medzi časticami. Pri zväčšovaní vzdialenosti...

Sklady a skladové hospodárstvo

Podľa účelu rozoznávame sklady:1) komerčné2) sklady priemyselných závodov3) účelove sklady Podľa priemyselných odvetví:1) sklady spracovateľskeho priemyslu2) potravinárskeho priemyslu3) poľnohospodárstva4) dopravy a spojov Podľa druhu tovaru delíme sklady na:1) sklady surovín a polotovarov2) hotových výrobkov3)...

VYPOČET VELKOSTI POZEMKU ZAVODU

Začína výpočtom velkosti výrobnej plochya) odvodením od počtu strojov a zariadení Sv = Ps* kvp – koeficient využitia plochyb) pomocou ukazovateľov – ktore mi definuju podiel výrobnej plochy na charakteristický údaj výroby. QSv =...

Výpočet plôch

Pv = Ps* kvKv – koeficient využitia plochyPrincíp usporiadania môže byť: TECHNOLOGICKÝ – kde sa na spoločnú plochu umiestnujú stoje jedného typuPREDMETNE USPORIADANIE – kde sú stroje usporiadane podla prevládajúceho sledu technologických operácií Priestorové...

JEDNOTLIVE PÁSMA

• Pred závodné – park, zastávky..• Celozávodné pasmo – správne a soc. Priestory• Pasmo zákl. Výroby• Pásma pomocných prevádzok- laborátoria• Pásma energetických prevádzok- klima, výmeníky, teplárne• Pásma environmentálných prevádzok – COV, filter, odlučovače• Pasma...