Technika SK

Kožušiny a kožušinové výrobky

Kožušiny sú kože zvierat vyčiňované aj so srsťou. Sú základným odevným materiálom na výrobu zimných kožušinových odevov, odevných doplnkov a podšívok. Spracúvaním kožušín sa zaoberá kožušníctvo. Kožušnícka koža sa skladá z vlastnej kože, nazývanej...

KOŽA (useň)

Spracovaním surových koží sa zaoberá garbiarsky – kožiarsky priemysel. Kože zvierat zbavené chlpov a podkožného väziva sa mechanicky a chemicky spracovávajú tak, aby boli odolné voči vlhku a na suchu, aby netvrdli. Takto spracovaná...

Šachtové pece

K najstarším peciam tohto druhu patrí pec Homo. Skladá sa z dvojitého plechového valcovitého plášťa, dobre izolovaného, ktorý obklopuje priestor šachty. Na dne pece je umiestnený ventilátor , ktorého hriadeľ prechádza osou pece a...

Zvonové pece

Materiál sa v nich ukladá na etážové stojany, závesy či podobné zariadenia a priklopia sa so zvonom a to najprv ochranným, ktorý dobre tesní a potom vykurovacím zvonom so silno izolovanými stenami a vyhrievacími...

Komorové pece

valcovým peciam šachtovým a zvonovým.sú tvaru hranola majú dvojité steny dostatočne hrubé, vyplnené izolačným materiálom. Vo vnútri na stenách prípadne i na podlahe i na strope sú vyhrievacie špirály. Pre ľahšiu manipuláciu je skriňa...

Nitridovací proces (normálny)

Na výsledky nitridovania má vplyv zloženie ocele, teplota, čas, predbežné tepelné spracovanie ocele, disociácia amoniaku a tlak. Pri normálnom procese sú podmienky nemenné oproti zvláštnym procesom kde je zložitejšia kombinácia podmienok. Pri normálnom procese...

Vplyv disociácie amoniaku

Amoniak sa pri nitridačnej teplote rozkladá a vzniká zmes dusíka s vodíkom. Objemové množstvo zmesi, prítomné v odchádzajúcom plyne , označujeme ako stupeň disociácie. Príliš nízka disociácia ( plyn bohatý na amoniak) vedie k...

Molybdén

Molybdén znižuje v niklochrómových oceliach popúšťaciu krehkosť, ktorou trpia tieto ocele, keď boli ohrievané na teploty medzi 400 až 600 ºC a potom pomaly ochladzované. Dlhé zotrvanie na nitridačnej teplote a pomalé chladnutie spôsobí...

Hliník

Hliník tvorí s dusíkom nitrid AlN. Pri zlúčení dusíka s hliníkom vzniká teplo, takže nitrid ľahko vzniká a je veľmi stály. Rozkladá sa až medzi 1500 až 1700 ºC. Hliník v sústave Fe-N zvyšuje...

Nitridovanie ocelí (amoniakom)

Nitridovanie je spôsob povrchového vytvrdzovania, pri ktorom sa za tepla nasycuje povrch ocele dusíkom za vzniku nitridov na vysokú pevnosť.V definícii je spomenutá iba oceľ ale možno nitridovať i zliatiny železa aj neželezné kovy,...